ЗА МЕН

Основното ми занимание е да съм доволна. Знам, че животът е чудно място и смисълът расте навсякъде. Вярвам в щастието, личната отговорност и огледалността на света. Стремя се да излъчвам в него красиви и добри дела. Благодарна съм, че той ми ги връща в разкошни човеци и случки.

gergana.grigorieva@gmail.com

Реклама